Jesteś tutaj: Te miasta warto zobaczyć
WYPOŻYCZ POJAZD
Miejsce i data odbioru
Miejsce i data zwrotu

Wypożyczalnia samochodów Bydgoszcz

Wypożyczalnia Samochodów Vivacar zaprasza do odwiedzenia Bydgoszczy.

Wypożycz auto w Jeleniej Górze i pojedź tam !

Bydgoszcz – miasto położone w północnej Polsce, na styku czterech makroregionów Pojezierzy Południowobałtyckich (Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, Pojezierze Południowopomorskie, Dolina Dolnej Wisły, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie), nad rzeką Brdą i Kanałem Bysgoskim, od wschodu graniczy z Wisłą, która poprzez Przełom Fordoński zwraca się ku Morzu Bałtyckiemu.

W obrębie Bydgoszczy znajdowały się osady, które od epoki brązu były zasiedlone na stałe. Znaczny rozwój miasta nastąpił, gdy nawiązano kontakty handlowe z cesarstwem rzymskim. Dogodne położenie osad i prosta przeprawa przez Brdę wykorzystywane były wtedy przez kupców podróżujących szlakiem bursztynowym. W tym miejscu omijano Wisłę, pokonując Brdę brodem. Gród bydgoski zbudowany został w 1038 roku. Pierwsza wzmianka o kasztelanie bydgoskim Suzzlaus de Budegac pochodzi z 1238 roku. Starsza jest osada oraz kościoły pw. św. Marii Magdaleny (przed 1198r.) w Wyszogrodzie (warowni nad Wisłą położoną w obrębie dzisiejszego miasta) oraz romański kościół pod wezwaniem św. Idziego. We wczesnym średniowieczu Bydgoszcz była grodem na północnych Kujawach. W XIII w. książę Kazimierz Kujawski zbudował most na rzece Brda. Pobierane tam było cło od towarów przewożonych na Pomorze Gdańskie. Na początku XIV w. po podziałach dzielnicowych na Kujawach, powstało księstwo bydgosko-wyszogrodzkie.

Przez siedem lat od 1330 roku bydgoski gród był okupowany przez Krzyżaków. 19 kwietnia 1346 roku Kazimierz III Wielki ulokował Bydgoszcz na prawie magdeburskim i nadał je niemieckim zasadźcom – Johannowi Kiesselhuth i Konradowi. Na wschód od miasta został wzniesiony zamek otoczony fosą, który początkowo był siedzibą wnuka króla – księcia słupskiego Kazimierza, a następnie starostów bydgoskich.

Ze względu na swoje położenie miasto uczestniczyło w wojnach polsko-krzyżackich. Latem 1409 roku Krzyżacy zdobyli bydgoski zamek, który następnie z rąk wroga odzyskał Władysław Jagiełło. Jagiełło zawarł tu rozejm zobowiązujący do 24 czerwca 1410 roku. Miasto było dwukrotnie oblegane przez Krzyżaków w latach 1411-1454. Podczas wojny trzynastoletniej król Kazimierz Jagiellończyk stworzył na zamku jedną z głównych kwater wojennych.

W tym czasie w mieście powstały ceglane mury obronne, otaczające Bydgoszcz od południa, a także gotycki kościół farny położony w narożniku rynku w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Brdy. Miasto rozwijało się dynamicznie dzięki handlowi rzecznemu – głównymi i docenianymi w Polsce produktami eksportowymi miasta były wyroby garncarskie oraz piwo bydgoskie. W 1480 r. do Bydgoszczy przybył zakon bernardynów, który odegrał niezwykle istotną rolę w historii miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań klasztornych Bernardyni wznieśli gotycką świątynię (obecnie kościół garnizonowy pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju), stworzyli bogato wyposażoną bibliotekę, której zbiory częściowo przetrwały do dziś . W owym czasie urząd starosty bydgoskiego sprawowali przedstawiciele niezwykle zamożnej i wpływowej rodziny Kościeleckich (urzędowali na zamku bydgoskim przez niemal 150 lat). W 1594 r. faworyt króla Zygmunta III Wazy Stanisław Cikowski otworzył na Wyspie Młyńskiej prywatną mennicę, na początku XVII w. przekształconą w mennicę królewską. W 1621 r., z okazji polskiego zwycięstwa nad Turkami pod Chocimiem, w bydgoskiej mennicy wybito jedną z najcenniejszych i największych monet w historii Europy – 100 dukatów Zygmunta III Wazy. Bydgoszcz liczyła wtedy około 5 tysięcy mieszkańców i należała do największych miast I Rzeczypospolitej. W strukturze społecznej miasta dominowali Polacy, ale w mieście istniały znaczące kolonie – niemiecka i szkocka. Wielokulturowy obraz Bydgoszczy dopełniali Żydzi (choć formalnie obowiązywał ich zakaz osiedlania się na terenie miasta na mocy przywileju królewskiego z 1555 r, dlatego mieszkali w pobliskim Fordonie, a w Bydgoszczy pojawiali się głównie podczas jarmarków) oraz pojedyncze rodziny włoskie (niejaki Stefan Parkuzi kilkakrotnie pełnił funkcję burmistrza miasta).

Największa katastrofa w historii miasta miała miejsce w połowie XVII wieku podczas II wojny północnej. Bydgoszcz, podobnie jak niezliczone miasta i miasteczka polskie, została zniszczona podczas najazdu Szwecji na Rzeczpospolitą, tzw. potopu szwedzkiego (1655-1660). O miasto toczyły się ciężkie walki, kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk, skutkiem czego były ogromne straty. Miasto straciło bezpowrotnie wiele ze swoich najstarszych zabytków: przede wszystkim zrujnowano zamek wzniesiony z rozkazu Kazimierza Wielkiego oraz średniowieczne obwarowania miasta. Szwedzi pozostawili po sobie ślad w postaci nazwy, jednego z większych obecnie, osiedli mieszkaniowych – Szwederowa, miejsca ulokowania szwedzkiego obozu. Inną interesującą „pamiątką” czasów „potopu” jest jeden z najciekawszych i najstarszych widoków Bydgoszczy autorstwa Erika Dahlberga z 1657 r. W trakcie wojny ze Szwecją król Jan Kazimierz i elektor pruski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern podpisali na bydgoskim Starym Rynku, na schodach kościoła jezuickiego, słynne traktaty welawsko-bydgoskie. Traktaty te pozwalały Rzeczpospolitej rozbić niebezpieczny sojusz antypolski, niestety stały się fundamentem, na którym powstało w przyszłości Królestwo Pruskie, jeden z trzech zaborców Polski w XVIII w. Zarazy przywleczone do miasta przez wojska, pożary, a w końcu III wojna północna (1700-1721) dopełniły dzieła zniszczenia. Szkody wojenne wraz z dramatycznym spadkiem liczby ludności doprowadziły do tego, że Bydgoszcz podupadła i przestała być liczącym się ośrodkiem gospodarczym na kilkadziesiąt lat. W 1772 r., na skutek I rozbioru Polski, Bydgoszcz została włączona w granice Prus, w ramach nowoutworzonej prowincji Prusy Zachodnie.

W 1851 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Berlinem. Uroczyste otwarcie linii kolejowej odbyło się w obecności króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Bydgoszcz została siedzibą pierwszej na świecie dyrekcji kolejowej – Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodniej, zajmującej się rozbudową i nadzorem linii kolejowych we wschodnich prowincjach pruskich. Budowa dworca przyczyniła się do rozwoju miasta w kierunku północno-zachodnim. W niezwykle krótkim czasie powstało bydgoskie Śródmieście o prawdziwie wielkomiejskiej zabudowie. Druga połowa XIX i początek XX w. to okres niebywale dynamicznego rozwoju miasta, którego liczba mieszkańców na początku XX w. dochodzi do 100 tysięcy. Nastąpiła szybka elektryfikacja miasta, już w 1896 r. na ulice Bydgoszczy wyjechały tramwaje elektryczne (tramwaje konne kursowały od 1888 r.). Wzniesiono wówczas wiele okazałych budynków użyteczności publicznej, na czele z gmachem Teatru Miejskiego oraz siedzibą Dyrekcji Kolei Wschodniej. Budynki projektują dla małego Berlina („Klein Berlin”), jak wówczas nazywano Bydgoszcz, lokalni i niemieccy architekci. Krótko przed wybuchem I wojny światowej projekt rozbudowy miasta przygotowuje znany urbanista Hermann Stübben. W mieście niezwykle szybko rozwija się przemysł, powstają dziesiątki małych i średnich zakładów przemysłowych. Koniec pruskiego panowania w mieście przynosi I wojna światowa. 

20 stycznia 1920 r., na mocy postanowień traktatu wersalskiego, Bydgoszcz powraca do Polski. Repolonizacja miasta przybiera tak wielki wymiar, że gród nad Brdą, obok Poznania, staje się jednym z najbardziej polskich miast w okresie międzywojennym. Postępuje dalszy urbanistyczny, ekonomiczny i kulturalny rozkwit miasta. Bydgoszcz, drugie co do wielkości miasto województwa poznańskiego, pozostaje jednocześnie największym ośrodkiem gospodarczym Pomorza. W 1923 r. powstało działające do dziś Towarzystwo Miłośników Miasta, jedno z najstarszych towarzystw tego typu w Polsce. 4 stycznia 1937 r. nadawanie rozpoczęło Radio Polskie w Bydgoszczy. W 1938 r. na mocy reformy administracyjnej Bydgoszcz weszła w skład województwa pomorskiego.

W Bydgoszczy warto zobaczyć:

  • Kanał bydgoski pochodzący z XVIII wieku - najciekawsza atrakcja miasta
  • Katedra św. Marcina  i Mikołaja - najstarsza świątynia w mieście i najstarszy budynek, pochodzi z XV w.
  • Spichrze nad Brdą
  • Wyspa Młyńska - zielone serce Bydgoszczy
  • Exploseum (Muzeum Techniki Wojennej Dag Bromberg
  • Muzeum Wodociągów
  • Muzeum Mydła i Historii Brudu
  • Bydgoski Tramwaj Wodny
  • Szlak TeH20
  • Myslęcinek

Wypożyczalnia Samochodów Vivacar.

Zapraszamy do skorzystania z naszej rozbudowanej oferty. Posiadamy samochody osobowe, dostawcze, a także busy. Nasze pojazdy są wygodne, bezpieczne i nowoczesne. Dodatkowo mamy sporo dodatkowych usług dla klientów takich jak: „door to door”, wynajem długoterminowy, całodobową pomoc drogową oraz możliwość wypożyczenia samochodu z kierowcą. Wszystkie nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie, nasz personel jest miły i pomocny, a ceny niskie!

Nie zastanawiaj się! Wypożyczalnia Samochodów Vivacar – prosto, bezpiecznie, do celu!


GDZIE NAS ZNALEŹĆ
PUNKTY WYNAJMU NASZYCH POJAZDÓW
do góry