Jesteś tutaj: Te miasta warto zobaczyć
WYPOŻYCZ POJAZD
Miejsce i data odbioru
Miejsce i data zwrotu

Wypożyczalnia samochodów Radom

Wypożyczalnia Samochodów Vivacar zaprasza do odwiedzenia Radomia.

Wypożycz auto w Jeleniej Górze i pojedź tam !

Radom – miasto położone w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, nad rzeką Mleczną.

Najstarsze ślady wskazujące na zamieszkanie terenu nad Mleczną, pochodzą z ok. 10 000 lat p.n.e. Są to pozostałości pracowni obróbki krzemienia. Na terenie miasta archeolodzy odkryli ponad sto miejsc, w których dawni mieszkańcy pozostawili dowody swojej działalności (resztki naczyń, narzędzia, broń, ozdoby itd.)

W VIII-IX w. istniała już wiejska osada w dolinie rzeki. W drugiej połowie X w. powstał gród warowny z dwoma pierścieniami wałów i fosą. Później pełnił on rolę grodu kasztelańskiego.

Pierwszy pisemny dowód na istnienie Radomia pochodzi z bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku.

Nazwa „Radom” wywodzi się od imienia Radomir lub plemienia Radomierzan.

W XIII w. prężnie rozwijała się osada targowa z kościołem pw. św. Wacława i prawdopodobnie w tym okresie Starostwo Radom stało się miastem na prawie średzkim.

W XIV w. to czas rozwoju i zmian dla miasta. Powstanie Nowego Radomia związane było z królem Kazimierzem Wielkim i jego dążeniami do umocnienia roli miast. Nowe Miasto otrzymało prawo magdeburskie w 1364 roku. W tym czasie wzniesiono mury wraz z basztami obronnymi, trzy bramy wjazdowe, ratusz, kościół i zamek. Miasto miało swój samorząd i miejscowy sąd.

W czasach panowania Jagiellonów Radom przeżywał swój rozkwit. W XV i XVI w. i w trym czasie otrzymał większość przywilejów. Powstały cechy rzemieślnicze: tkaczy, garbarzy, kuśnierzy i inne.

Radom i jego zamek były częstym miejscem wizyt królewskich, zjazdów sejmików i ważnych spotkań.

W 1401 r. nastąpiło podpisanie pierwszego aktu unii Polski z Litwą, zwanej „unią radomsko-wileńską”.

W 1505r. Uchwalono konstytucję”nihil novi” oraz zbiór praw polskich, tzw. statuty Jana Łaskiego. W 1613 r. Radom stał się siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego.

XVII wiek był niekorzystnym czasem dla miasta. W tym czasie w Radomiu panowała „morowa zaraza”. W okresie „potopu” Szwedzi spalili miasto i zamek. W wyniku działań wojennych tylko 37 domów i ok. 375 mieszkańców przetrwało ten czas.

Z późniejszych wydarzeń historycznych odnotowano Konfederację Radomską z 1767 r. zawiązaną „pod laską” księcia Karola Stanisława Radziwiłła. Do upadku miasta przyczyniły się epidemie, walki, pożar, przemarsze wojsk.

Podczas zaborów Radom znalazł się pod panowaniem austriackim , a później rosyjskim. Pełnił istotne role administracyjne, będąc kolejno stolicą Cyrkułu Galicji Zachodniej, stolicą departamentu Księstwa Warszawskiego, stolicą województwa sandomierskiego Królestwa Polskiego, stolicą guberni radomskiej.

Rozwijał się przemysł skórzany, metalowy, i rolno-spożywczy i dzięki temu nastąpiła stopniowa rozbudowa miasta. W tym czasie wybudowano drogę bitą do Warszawy i połączenie kolejowe Dęblin – Radom – Dąbrowa Górnicza. W mieście pojawia się energia elektryczna.

Jednocześnie mieszkańcy brali udział w powstaniach, wystąpieniach niepodległościowych i rewolucyjnych, a także w walkach o polską szkołę (1904-1908).

Po I wojnie światowej nastąpił gwałtowny rozwój miasta. Radom znalazł się w Centralnym Okręgu Przemysłowym, gdzie usytuowano najnowocześniejszą w Polsce Państwową Wytwórnię Broni, a dla pracowników zostało wybudowane osiedle Planty. Powstały również zakłady telefoniczne, fabryki drzewne, fabryka tytoniu. Miasto podłączono do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także powstało lotnisko.

Podczas II wojny światowej miasto nie odniosło poważnych zniszczeń. Po wojnie dynamicznie rozwijał się przemysł, miasto zaczęło się szybko rozrastać włączając do swoich granic tereny podmiejskie.

W 1991 roku Radom odwiedził papież Jan Paweł II.
 

W Radomiu warto zobaczyć:

 • Grodzisko Piotrówka – gród obronny założony w II poł. X w. na wzniesieniu w pobliżu rzeki Mlecznej. Na początku XI w. rozbudowany, na przełomie X/XI w. wzniesiono w obrębie fortyfikacji kościół pw. św. Piotra – pierwszą radomską świątynię, od której grodzisko wzięło nazwę. W 1959 oraz w latach 2009-2014 prowadzono na obszarze grodziska badania archeologiczne.

 • Gotycki Kościół św. Wacława – jednonawowy, wzniesiony ok. 1216 z fundacji Leszka Białego. Najstarszy budynek murowany Radomia. W latach 1780–1978 budynek nie pełnił funkcji sakralnej.

 • Kościół farny św. Jana Chrzciciela – pierwotnie gotycki jednonawowy, wzniesiony w latach 1360–1370 przez Kazimierza Wielkiego. W XV wieku do istniejącej gotyckiej bryły dobudowano trzy kaplice (pw. św. Krzyża, pw. św. Trójcy oraz pw. św. Anny) oraz dzwonnicę. Najcenniejsze elementy wyposażenia świątyni to m.in. chrzcielnica z II poł. XV w., portal i drzwi żelazne z początku XVI w. oraz późnorenesansowy ołtarz kaplicy Kochanowskich wraz z pozostałymi elementami jej dekoracji architektonicznej.

 • Klasztor oo. bernardynów wraz z kościołem pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – gotycki zespół klasztorny ufundowany w 1468 przez Kazimierza Jagiellończyka. Pierwotne drewniane obiekty zastąpiono w pierwszej dekadzie XVI w. budynkami murowanymi. Całe założenie posiadało cechy obronne.

 • Dawny Zamek Królewski– relikty zabudowań zamkowych z XIV–XVII w. Budynek wzniesiony po poł. XV w. rozbudowywany w latach ok. 1510–1515, zniszczony w okresie potopu szwedzkiego. Restaurowany pod koniec XVIII w. i w XIX w. Od 1862 plebania pobliskiego kościoła farnego. Pierwotnie założenie zamkowe było wkomponowane w ciąg fortyfikacji miejskich i stanowiło ich istotny element. Obecnie zachowane są jedynie relikty tzw. Domu wielkiego (jedna kondygnacja, cegły o wątku wendyjskim, pozostałości gotyckich i renesansowych elementów kamieniarskich wyeksponowane w fasadzie).

 • Pozostałości murów miejskich – mury miejskie Nowego Radomia wzniesione pomiędzy 1364–1388 zawierały otwarte do wewnątrz baszty oraz trzy bramy (Lubelską – niezachowana, Piotrkowską – niezachowana oraz Krakowską – zachowane relikty). Rozebrane w latach 1816–1818 ceglane fortyfikacje usadowione były na fundamentach z kamienia polnego.

 • Klasztor benedyktynek z kościołem św. Trójcy - założenie klasztorne ufundowane w 1613 przez Barbarę z Dulskich Tarłową, wzniesione w latach 1619–1627 w stylu barokowym. Zniszczone podczas potopu szwedzkiego budynki odbudowano w latach 1678–1733 według projektu Tylmana z Gameren. Po pożarze w 1774, do 1776 odbudowano świątynię w stylu klasycystycznym. W latach 1836–1915 cerkiew prawosławna św. Mikołaja. Najcenniejsze elementy wyposażenia to m.in. obraz Trójcy Świętej z poł. XVIII w. Uwagę zwraca cenna dekoracja sztukatorska.

 • Dom Esterki: barokowy dom z przełomu XVI i XVII wieku usytuowany w południowej pierzei Rynku. Zniszczony w czasie okupacji niemieckiej, odbudowany w latach 1954-1956.

 • Dom Gąski: barokowy dom z przełomu XVI i XVII wieku usytuowany w południowej pierzei Rynku. Według tradycji w 1656 mieszkał w nim król Szwecji, Karol X Gustaw (w czasie pobytu w Radomiu nie mógł zająć zamku królewskiego, spalonego wcześniej przez wojska szwedzkie). W budynku mieściła się pod koniec XVIII wieku jedna z pierwszych w mieście aptek należąca do Christiana Valentino.

 • Kolegium i kościół oo. pijarów - gmach usytuowany przy Rynku wznoszono etapami w latach 1737–1756 według projektu Antonia Solariego nadwornego architekta królów z dynastii saskiej. Niedokończony budynek uzupełniono w latach 1818–1820 klasycystyczną fasadą od strony Rynku. W latach 1824–1825 wzniesiono murowany kościół pw. św. Jana Kantego. Obecnie siedziba Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

 • Budynek loży masońskiej – wybudowany w 1819, według projektu Jakuba Kubickiego. Charakterystycznymi elementami neoklasycystycznego budynku są m.in. portyk wejściowy podtrzymujący balkon oraz portale okienne z przedstawieniami emblematów masońskich oraz herbu powiatu radomskiego.

 • Stary Ogród: najstarszy park Radomia, jeden z pierwszych w Królestwie Polskim założony w 1822-1825. Założenie parkowe oparte było na wzorcach barokowych (promienistych układ ścieżek), uzupełnionych o elementy stylu angielskiego (swobodne ścieżki uzupełniające barokowe założenie). Założenie ogrodowe, poważnie zdewastowane w trakcie I i II wojny światowej uległo dużym przekształceniom.

 • Dawny gmach komisji województwa sandomierskiego - monumentalny, klasycystyczny dwupiętrowy budynek zaprojektowany przez Antonio Corazziego wzniesiony w latach 1825–1827 przy trakcie Lubelskim. W XIX wieku siedziba komisji wojewódzkich oraz rządów gubernialnych. Rozbudowany w latach 1938–1942. O monumentalnym charakterze budynku świadczy piętnastoosiowa fasada, wzbogacona trzema ryzalitami ozdobionymi portykiem toskańskim i pilastrami oraz fryzem tryglifowym. Fasada parteru dekorowana boniowaniem.

 • Kościół ewangelicko - augsburski w Radomiu – pierwotnie katolicka świątynia pw. Wniebowzięcia NMP z XIV w. (według tradycji dawne prezbiterium znajdujące się od strony ulicy Reja zawiera konstrukcję jednej z baszt obronnych murów miejskich). W 1830 budynek przebudowany w stylu klasycystycznym na siedzibę parafii ewangelickiej. Kolejna przebudowa z lat 1893–1895 nadała budynkowi cechy eklektyczne.

 • Rogatki: murowane, klasycystyczne wzniesione w latach 1836–1840 według projektu Henryka Marconiego przy głównych traktach miasta (lubelskim i warszawskim). Rogatka lubelska została w latach 1921–1926 przebudowana na łaźnię miejską.

 • Ratusz – pierwotny gotycki ratusz z II połowy XIV w., stojący pośrodku Rynku, został rozebrany w 1818. Obecny Budynek Ratusza wzniesiony został w latach 1847–1848 według projektu Henryka Marconiego. Budynek reprezentujący styl neorenesansu włoskiego, wyróżnia się obfitym boniowaniem, ostrołukowymi oknami i asymetryczną w stosunku do osi gmachu wieża zegarową oraz attyką zakrywającą poddasze.


Wypożyczalnia Samochodów Vivacar.

Chciałbyś wypożyczyć auto, ale nie wiesz której firmie zaufać? Wybierz Vivacar!

Posiadamy szeroko rozbudowaną ofertę. Mamy pojazdy osobowe, dostawcze oraz busy. Wszystkie nasze samochody są nowoczesne i bezpieczne, a do tego komfortowe.

Dodatkowo specjalnie po to, aby nasi klienci byli zadowoleni, oferujemy szereg usług dodatkowych takich jak: całodobowa pomoc drogowa, „door to door”, możliwość wynajmu pojazdu wraz z kierowcą oraz długoterminowe wypożyczenie auta.

Oferujemy wysoki standard samochodów, znakomitą obsługę, a to wszystko w bardzo niskich cenach!


GDZIE NAS ZNALEŹĆ
PUNKTY WYNAJMU NASZYCH POJAZDÓW
do góry