Jesteś tutaj: Te miasta warto zobaczyć
WYPOŻYCZ POJAZD
Miejsce i data odbioru
Miejsce i data zwrotu

Wypożyczalnia samochodów Szczecin

Wypożyczalnia Samochodów Vivacar zaprasza do odwiedzenia Szczecina.

Wypożycz auto w Jeleniej Górze i pojedź tam !

Szczecin – miasto leży w północno-zachodniej Polsce i jest to stolica województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą i jeziorem Dąbie. Miasto położone jest na terenie czterech mezoregionów geograficznych jakimi są: Dolina Dolnej Odry, Wzniesienia Szczecińskie, Wzgórza Bukowe i Równina Goleniowska. Wszystkie mezoregiony wchodzą w skład Pobrzeża Szczecińskiego. Przez miasto przepływa rzeka Odra, Regalica, która wpada do jeziora Dąbie, łącząca obie rzeki Parnica oraz wiele mniejszych kanałów, która są częścią Międzyodrza.

Najstarszy gród na terenie dzisiejszego Wzgórza Zamkowego powstał w VII-VI w.p.n.e. Pod koniec IX w. n.e. poniżej wzgórza powstała osada obejmująca obszar od Wzgórza do brzegu Odry. Pierwsze wzmianki o mieszkańcach Szczecina datuje się na 160 r.n.e. W dziele „Geografia” napisanej przez Ptolomeusza, mieszkańcy to „Sedini”. Następne informacje pojawiają się w X wieku. W 967 roku istniejący gród zajmuje Mieszko I.

W 1221 roku gród zdobywa Bolesław Krzywousty, a w 1224 roku do Szczecina przybywa Otton z Bambergu.

W 1243 roku miasto ulokowano na prawie magdeburskim, a 2 lata później Książę Barnim I nadał mieszczanom prawo cechowe.

Pod koniec XV wieku Szczecin stał się stolicą Pomorza.

Jednak już w 1532 księstwo zostało ponownie podzielone, a miasto stało się stolicą Księstwa szczecińskiego W 1514 wprowadzono tu zakaz przyjmowania do cechu krawców osób, które miały wendyjskie pochodzenie.

W 1534 w mieście mieszkańcy przeszli na protestantyzm (luteranizm).

W 1570 został podpisany „pokój w Szczecinie” kończący I wojnę północną.

W 1630 miasto zajęli Szwedzi. Działania wojenne podczas potopu szwedzkiego przyczyniły się do upadku gospodarczego miasta. W 1713 miasto zostało przyłączone do Prus, co potwierdził pokój w Sztokholmie w 1720. W latach 1724–1740 wzniesiono wokół miasta nowe fortyfikacje miejskie, których plan zakładał wyburzenie średniowiecznych obwarowań.

10 marca 1637 r., w czasie wojny trzydziestoletniej zmarł w Szczecinie Bogusław XIV, ostatni książę pomorski z dynastii Gryfitów. Wygaśnięcie dynastii oznaczało upadek niepodległego Księstwa Pomorskiego. Według zawartej w 1529 umowy dynastycznej Pomorze odziedziczyć mieli Hohenzollernowie. Jednak rzeczywistymi panami byli Szwedzi, których wojska zajęły Pomorze w trakcie wojny. W roku 1654, w traktacie zawartym po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, Pomorze zostało podzielone między Brandenburgię a Szwecję – część Pomorza ze Szczecinem (w tym m.in. wyspy Uznam i Wolin) przypadła Szwecji, co umożliwiło Szwecji dokonanie rok później tzw. Potopu szwedzkiego – najazdu na Polskę.

21 stycznia 1720 r. królowa Szwecji Ulryka Eleonora Wittelsbach, tuż przed abdykacją, sprzedała Szczecin i szwedzką część Pomorza za 2 miliony talarów królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi I .

W czasie wojny siedmioletniej Rosjanie dokonali oblężenia Szczecina. W latach 1806–1813 Szczecin był pod okupacją francuską. Od 21 lutego do 29 lipca 1809 stacjonował sztab 4płk.strz. Konnych armii Księstwa Warszawskiego zwalczający na Pomorzu Szwedzkim pruskie oddziały powstańcze mjra Schilla. Od stycznia do 5 grudnia 1813 twierdza była bohatersko broniona przez francuskiego gen. Barbanegre.

Od 1818 powiat grodzki i zarazem siedziba rejencji szczecińskiej.

W 1843 miasto otrzymało połączenie kolejowe z Berlinem dając początek kolei na Pomorzu, wkrótce potem zaczął intensywniej rozwijać się przemysł. W 1873 ówczesny nadburmistrz miasta Hermann Haken podjął decyzję o zburzeniu obwarowań i rozbudowie miasta.

15 października 1939 utworzone zostało tzw. Wielkie Miasto Szczecin, istniejące do zakończenia wojny. Na tym terenie istniało ok. 100 obozów pracy przymusowej. Na skutek alianckich nalotów bombowych zniszczenia zabudowy wyniosły ok. 60–70%, portu wraz z przyległościami – 70–80%, obiekty przemysłowe zostały zaś zniszczone w 90%.

26 kwietnia 1945 Armia Czerwona zdobyła Szczecin. Oficjalne przekazanie miasta władzom polskim nastąpiło późno, bo dopiero 5 lipca. Ludność niemiecka, która pozostała w mieście, została przesiedlona do Niemiec i w 1947 w Szczecinie mieszkało już tylko 4 tys. Niemców.

W grudniu 1970 i sierpniu 1980 w Szczecinie miały miejsce strajki i demonstracje robotnicze, tu także podpisano tzw. porozumienia sierpniowe. 11 czerwca 1987 miasto odwiedził papież Jan Paweł II.

W latach 1946–1975 miasto było stolicą tzw. dużego województwa szczecińskiego w latach 1975-1998 w tzw. małego województwa szczecińskiego a od 1999 jest stolicą województwa zachodniopomorskiego. Od 1999 Szczecin jest główną kwaterą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego sił NATO.

W dniach 4–7 sierpnia 2007 odbył się w Szczecinie finał Operacji Żagiel – The Tall Ships' Races (po odwiedzeniu kolejno – duńskiego Aarhus, fińskiej Kotkii i szwedzkiego Sztokholmu) międzynarodowych regat żaglowców. Organizatorzy twierdzą, że teren zlotu odwiedziły 2 miliony ludzi. W regatach w klasyfikacji generalnej zwyciężył norweski żaglowiec Christian Radich. Miasto zostało jednym z organizatorów i sponsorów imprezy i w związku z tym w dniach 3–6 sierpnia 2013 r. odbył się w nim finał kolejnej Operacji Żagiel na trasie Aarhus - Helsinki - Ryga - Szczecin, o jeszcze większej randze niż poprzedni, gdyż w 2007 r. impreza była podzielona na dwie części – bałtycką i śródziemnomorską, a w 2013 r. całość odbyła się na Bałtyku. Do Szczecina zawitało ponad 100 żaglowców, więcej niż poprzednio, a zwycięzcą w klasyfikacji generalnej regat został Dar Szczecina, jacht będący własnością miasta, zarazem najmniejszy żaglowiec, jaki kiedykolwiek zwyciężył w tych regatach (słabe wiatry w trakcie wyścigu wyjątkowo sprzyjały mniejszym jednostkom).

 

W Szczecinie warto zobaczyć:

  • Wały Chrobrego, tworzące nad Odrą tarasy widokowe o długości 500 m. Sąsiadują one z budynkami użyteczności publicznej o monumentalnej architekturze, takimi jak: Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, Gmach Akademii Morskiej w Szczecinie i Gmach Urzędu Wojewódzkiego.

  • Zamek Książąt Pomorskich powstał ponieważ miasto było siedzibą książąt. s pozostałości

  • Baszta Siedmiu Płaszczy, bogato zdobione Brama Portowa i Brama Królewska to pozostałości po umocnieniach miasta.

  • Bazylika św. Jakuba to budowla wyróżniająca się w Szczecinie, która stanowi dominantę ulicy Wyszyńskiego. Inne kościoły, na które należy zwrócić uwagę noszą wezwania: św. Jana Ewangelisty, św. Piotra i św. Pawła oraz św. Jana Chrzciciela. Dużą wartość historyczną mają także niewielkie kościoły, o średniowiecznym rodowodzie, położone w peryferyjnych osiedlach miasta: na Stołczynie, Krzekowie i Pomorzanach.

  • W Szczecinie znajduje się wiele byłych rezydencji, takich jak: Pałac Pod Głowami, Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Pałac Joński, Pałac Sejmu Stanów Pomorskich, Pałac Ziemstwa Pomorskiego oraz kamienice: Loitzów oraz Domki Profesorskie.

  • Ratusz Staromiejski (obecnie siedziba Muzeum Historii Szczecina, Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie) z Rynkiem Siennym, a następnie miasto jako siedziba prowincji i rejencji wzbogaciło się o kolejne okazałe budynki administracji publicznej takie jak: Czerwony Ratusz, Urząd Miasta Szczecin.


Wypożyczalnia Samochodów Szczecin Vivacar zaprasza do Szczecina!
 

W ofercie posiadamy auta osobowe, dostawcze oraz busy. Nasze auta są bogato wyposażone, nowoczesne i bezpieczne. Dysponujemy pojazdami z każdego segmentu, a dodatkowo świadczymy szereg usług, które ułatwią Tobie życie. Do wspomnianych wyżej usług z pewnością należą: „door to door”, wypożyczenie auta z kierowcą czy też całodobowa pomoc drogowa.

Skorzystaj z naszych usług, a będziesz zadowolony!


GDZIE NAS ZNALEŹĆ
PUNKTY WYNAJMU NASZYCH POJAZDÓW
do góry