Jesteś tutaj: Te miasta warto zobaczyć
WYPOŻYCZ POJAZD
Miejsce i data odbioru
Miejsce i data zwrotu

Wypożyczalnia samochodów Tychy

Wypożyczalnia Samochodów Vivacar zaprasza do odwiedzenia Tych.

Wypożycz auto w Jeleniej Górze i pojedź tam !

Tychy – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Są jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Od północy Tychy graniczą z Katowicami, od wschodu z Lędzinami i Bieruniem, od południa z Bojszowami i Kobiórem, od zachodu z Wyrami i Mikołowem. Historycznie Tychy położone są na Górnym Śląsku. Miasto leży w dorzeczu Wisły, w zlewni Wisła Mała.

Najstarsze znane ślady pobytu człowieka na terenie obecnych Tychów pochodzą już ze starszej epoki kamienia (na ziemiach polskich jest to okres od ok. 310 000 do 40 000 lat temu). Dowodem średniowiecznego osadnictwa na tym obszarze jest odkryty w okresie międzywojennym, badany przez archeologów w latach sześćdziesiątych XX w., cmentarz na terenie Cielmic, obecnie dzielnicy Tychów.

Pierwsza wzmianka o Tychach pochodzi z 1467 r. Znajduje się ona w tzw. protokolarzu miasta Pszczyna, w którym zapisywano między innymi informację o wydatkach pszczyńskiej rady miejskiej. Pod datą 1467 r. zapisano w języku łacińskim zdanie: „Dominikowi z Tychów daliśmy 5 groszy za gonty”.

Pierwszy drewniany kościół w Tychach wybudowano około 1500 r. W źródłach pisanych informacja o nim pojawia się dopiero pod datą 1529 r. Obecnie jest to kościół św. Marii Magdaleny. Z kolei z 1629 r. pochodzi pierwsza wzmianka na temat Browaru Książęcego w Tychach. Był on własnością rodów panujących na ziemi pszczyńskiej. Do nich należała również między innymi Huta Paprocka założona na początku XVIII w. w sąsiedztwie gminy Paprocany.

W listopadzie 1868 r. do Tychów dotarła kolej żelazna – uruchomiono linię kolejową łączącą Czechowice-Dziedzice, Tychy i Murcki z Szopienicami. W 1887 r. uruchomiono fabrykę celulozy w Tychach-Czułowie. W 1897 r. w Tychach założono drugi browar – Browar Obywatelski.

Po zakończeniu I wojny światowej wielu mieszkańców Tychów i sąsiednich gmin brało udział w powstaniach śląskich (1919–1921). Według wielu historyków wybuch I powstania śląskiego nastąpił w Paprocanach (wówczas samodzielna gmina), w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. W 1922 r. po plebiscycie i III powstaniu śląskim Tychy weszły w skład państwa polskiego (83,5% głosów za przyłączeniem do Polski). Naczelnikiem gminy Tychy został wybrany Jan Wieczorek. W 1934 r. Tychy uchwałą Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 20 listopada 1933 r. stały się gminą wiejską na prawach miejskich.

W latach II wojny światowej Tychy wraz z polską częścią Górnego Śląska przyłączono do Rzeszy Niemieckiej. W miejscowości od 1942 r. funkcjonował jeden z sieci obozów koncentracyjnych, administrowany przez Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle, przeznaczonych dla Polaków na Śląsku – Polenlager Tichau. Dnia 28 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wkroczyła do Tychów.

W latach 1945–1954 siedziba wiejskiej gminy Tychy. 4 października 1950 r. Prezydium Rządu przyjęło uchwałę o rozbudowie Tychów. Miesiąc później, dnia 8 listopada, Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie nadania gminie Tychy ustroju miejskiego z dniem 1 stycznia 1951 r. W granice miasta włączono Paprocany i Wilkowyje. Rozpoczęła się budowa miasta Nowe Tychy, które spełniać miało rolę miasta-sypialni dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Pierwsze wybudowane osiedle mieszkaniowe zostało oznaczone literą „A”. Następne osiedla mieszkaniowe nazywane były według kolejnych liter alfabetu. Autorem projektu osiedla „A” był Tadeusz Teodorowicz-Todorowski. Generalnymi projektantami miasta Nowe Tychy byli architekci Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert.

W 1973 r. do Tychów przyłączono gromady Cielmice, Jaroszowice, Urbanowice, część Bierunia Starego. W 1975 r. w granice miasta włączono Bieruń, Lędziny, Imielin, Wyry, Gostyń, Chełm Śląski. W 1977 r. wyłączono z Tychów gminy Imielin, Chełm Śląski i część Kopciowic. W 1991 r. doszło do podziału wielkich Tychów, z granic miasta wyłączono pięć gmin: Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny i Wyry.

W 1997 r. w Tychach utworzono Podstrefę Tyską Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym samym roku otwarto w Tychach Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych. W listopadzie 2004 r. zostało otwarte Tyskie Muzeum Piwowarstwa, w kwietniu 2005 r. – Muzeum Miejskie w Tychach.

 

W Tychach warto zobaczyć:

 

 • kościół parafialny św. Marii Magdaleny, 1744–82, 1906–07,

 • zespół pałacowy,

 • pałac, XVIII-XIX w.,

 • pijalnia piwa, murowano-drewniana z 1899 r.,

 • muszla koncertowa, murowano-drewniana z 1899 r.,

 • park,

 • stajnia z początku XIX wieku;

 • willa z ogrodem, ul. Damrota 41, z początku XX w.,

 • stodoła, ul. Mikołowska 177, drewniana z XIX w.,

 • zespół „Browaru Książęcego”,

 • zespół „Browaru Obywatelskiego”, ul. Browarna 7,

 • słodownia z 1896–97 r.,

 • warzelnia z maszynownią i leżakownia (1896–97),

 • bednarnia – (1896–97),

 • młotownia z 1914 r.,

 • rozdzielnia z 1914 r.,

 • warsztat mechaniczny (1896–97),

 • stajnie i garaże z 1930 r.,

 • portiernia (1896–97),

 • studnia głębinowa (1896–97),

 • budynek dyrekcji z kasynem z lat 1896–1897;

 • kasyno Browaru Obywatelskiego z parkiem, z 1905 r.,

 • zespół Huty Paprockiej, XVIII-XIX w.,

 • budynek mieszkalno-administracyjny z 2 połowy XIX w.,

 • budynek produkcyjny z połowy XIX w.,

 • budynek gospodarczy z 1787.


Wypożyczalnia Samochodów Vivacar zaprasza do Tych!

Posiadamy rozbudowaną ofertę samochodów osobowych, dostawczych oraz busów. Vivacar to firma dbająca o wysoką jakość świadczonych usług i komfort jazdy dlatego w ofercie posiadamy nowe, bezpieczne, bogato wyposażone auta.


GDZIE NAS ZNALEŹĆ
PUNKTY WYNAJMU NASZYCH POJAZDÓW
do góry